Możliwości jakie dostarcza nam obecnie przemysł są w wielu przypadkach takim dobrodziejstwem,
że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawę

Przemysł  |  Rosnąca popularność  |  Nieco bardziej formalnie  |  Szeroki zakres umiejętności  |  Kontakt

Szeroki zakres umiejętności

Kolejka stalowa wykorzystująca taśmy stalowe, a właściwie to liny, znajdując zastosowanie w przemyśle leśnym w doskonały sposób sprawdza się w transporcie drzewa i uprzątaniu olbrzymich pni ze znacznych odległości.

Oczywiście poza wspomnianą kolejką w chwili obecnej istnieje znaczna ilość maszyn znajdujących zastosowanie w pracach leśnych, jakimi jest wycinka drzew. Niezależnie jednak od tego, jakiego rodzaju maszyny zostaną w nich użyte każda z nich wymaga profesjonalnej obsługi przez wykwalifikowana pracownika pracującego w charakterze drwala leśnego.

Dość często zdarza się również, że pracując z dala od profesjonalnego serwisu maszyn i urządzeń mając do dyspozycji podręczne części muszą oni także wykazać się zdolnościami technicznymi pozwalającymi na naprawę niesprawnej maszyny. Jak widać z powyższego opisu praca pracownika leśnego popularnie nazywanego drwalem może mieć wielorakie oblicze.
Copyright © 2012 przemysł.